Home of stars Oud Duitse herder kennel
-

Reu Of Teef


Als je uit alle prachtige rassen je ras hebt gekozen, komt de vraag willen we een Reu of een Teef. Over reuen en teven doen allerlei verhalen de ronde.  Teefjes zouden liever zijn dan reuen, maar er zijn teven die echt krengerig zijn. Aan de andere kant zijn er reuen die enorm lief en zacht zijn en helemaal niet "macho". Ga dus niet af op allerlei generalisaties van reuen en teven. In de eerste plaats is het een persoonlijke keuze.


 

 


Vooropgesteld dat men bedenkt dat ieder ras en zelfs iedere individuele hond weer anders is. 
Zullen we de meest voorkomende argumenten onder de loep nemen.

Dominantie

Zijn reuen daadwerkelijk dominanter? Dit is sterk afhankelijk van het ras.
Wanneer men twee honden wil aanschaffen, of denkt om een tweede hond te nemen zal men vaak merken dat de teven "dominanter' zijn dan de reutjes. De reu accepteert enorm veel van de teef.
Wanneer de teef de reu corrigeert zal de reu dit bijna in alle gevallen accepteren.
Ook wanneer een reu en teef elkaar ontmoeten op straat zal de reu een grauw van een teef accepteren.
Wanneer twee onbekende reuen elkaar tegenkomen op straat zullen de reuen uit maken wie van de twee hoger in rang staat.
Of een dergelijke ontmoeting uitloopt op een gevecht hangt sterk van de honden af.
Wanneer de honden goed gesocialiseerd zijn zullen er waarschijnlijk geen problemen optreden.
Men mag derhalve niet op voorhand stellen dat reuen dominanter zijn dan teven!

Wie trekt naar wie?

Dat de reu naar de vrouw des huizes zou trekken en de teef naar de man is een fabeltje.
Iedere hond heeft een "alpha-hond" nodig in zijn roedel.
Het hoofd van de roedel kan de man of de vrouw zijn.
Zowel reuen als teven kunnen opeens "jaloers" zijn wanneer de man en de vrouw elkaar knuffelen in huis. Het hangt dus van de roedelverdeling in huis af hoe dit zal gaan.

Van huis weglopen


De bewering dat reuen weglopers zijn en teven niet, is deels waar, deels niet.
Reuen kunnen inderdaad weglopen wanneer een teefje in de buurt loops is.
Ze gaan dan op pad en kunnen uren voor het huis van hun geliefde zitten wachten totdat zij naar buiten komt.
Aan de andere kant kunnen teven enorme uitbrekers en weglopers worden wanneer zij loops zijn.
Zij gaan dan op hun beurt op zoek naar een minnaar.
Teven zijn gemiddeld tweemaal per jaar loops, gedurende 21 dagen.
Buiten deze perioden zullen teven over het algemeen geen weglopers zijn.
Reuen daarentegen kunnen - wanneer dit in hun aard ligt - het hele jaar door op zoek gaan naar loopse teefjes.

Aanhankelijkheid

Over de aanhankelijkheid van reuen en teven geldt hetzelfde als gesteld werd over de vraag "wie naar wie trekt" in huis. Ook hier is van belang hoe de roedel eruit ziet in huis.
Ook in dit geval zijn sommige teven afstandelijk, terwijl andere weer erg aanhankelijk zijn.
Ditzelfde geldt voor de reutjes. Deze bewering is dus niet waar.

Verstandiger?

Ook de bewering dat teven verstandiger zouden zijn dan reuen is niet waar.
Het hangt van de individuele hond af en is niet specifiek sekse-gebonden.
Het is wel waar dat teefjes bij trainingen en werk veelal iets geconcentreerder zijn, omdat reuen toch tijdens het werken hun geurvlag (via hun urine) moeten zetten om hun terrein af te bakenen.
Teefjes hebben hier geen last van en zullen doorwerken.
Bij activiteiten als speuren en gehoorzaamheid kan dit een punt van overweging zijn.

Makkelijker op te voeden?

Dat reuen moeilijker op te voeden zouden zijn is niet waar.
Of een hond makkelijk of moeilijk te trainen is hangt af van zijn karakter.
Wanneer een hond erg gericht is op de baas is een hond makkelijk te trainen.
Zoals reeds eerder gesteld kan zowel een reu als een teef naar de baas toe trekken.

Trouw

Komen we bij het laatste punt, de trouw.
Ook hier geldt weer dat zowel reuen als teven trouw zijn.
Vaak wordt het weglopen van de reu - op zoek naar loopse teven - gezien als een teken van ontrouw.
Dit is echter geen ontrouw, maar het volgen van een instinct.
Of honden erg aan huis gebonden zijn hangt sterk van het ras af.
Een keeshond zal bijvoorbeeld bijna nooit het erf verlaten zonder zijn baas!
Trouw aan een baas kan ook beïnvloed worden door de mate waarin een hond neiging heeft om een eenmanshond te zijn. Ook dit is sterk ras gebonden!

Geldige issues

Waar moet men dan wel rekening mee houden?
Na bovengenoemde beweringen over de vermeende verschillen tussen reuen en teven weet u misschien helemaal niet meer hoe u een keuze moet maken.
Natuurlijk zijn er punten die u in overweging dient te nemen voordat u een besluit neemt.
Naast persoonlijke voorkeur hangt de keuze sterk af van de activiteiten die u met de hond wilt gaan ondernemen.

Teven

Teven worden zoals gezegd tweemaal per jaar loops gedurende 21 dagen.
Trainingen kunnen problematisch zijn, omdat de meeste teven snel afgeleid zijn gedurende de loopsheid. Ook zullen verenigingen u meestal vragen niet te komen trainen wanneer de hond loops is omdat de reuen anders "op de loop" gaan.
Tijdens de loopsheid zult u de hond scherp in de gaten moeten houden om te voorkomen dat de hond ongewenst gedekt wordt. Tegen de loopsheid zijn diverse preparaten beschikbaar, die voorkomen dat de hond drachtig kan raken.
Voor- en nadelen van deze middelen moet u bespreken met de dierenarts.
Er wordt gezegd dat teven die dergelijke preparaten krijgen meer kans hebben op problemen zoals borstklierkanker en/of baarmoederkanker of baarmoederontstekingen. Zeker is dit echter niet.
U kunt ook overwegen om de hond te laten steriliseren, maar een nestje in de toekomst is dan uitgesloten.
Natuurlijk kunt u de teef laten dekken en een nestje laten krijgen. Bedenk echter dat dit erg veel werk is, en dat u dit verantwoord moet doen. Er zijn immers al genoeg ongewenste honden op de wereld.
Een ander punt dat bijna altijd waar is, is het feit dat teven over het algemeen iets kleiner en lichter zijn dan reuen. Dat kan in sommige gevallen wellicht gewenst zijn.

Reuen

Reuen zijn vrijwel altijd groter en zwaarder dan teven.
Wanneer u graag tentoonstellingen bezoekt kan dit een punt van overweging zijn.
Wanneer de hond erg mooi is qua exterieur kan het gebeuren dat men uw reu vraagt voor dekkingen.
Vanzelfsprekend moet men dit afwachten, omdat men niet van te voren kan zeggen hoe een puppy zich ontwikkelt.
Reuen hebben verder geen echte nadelen, behalve het eerder genoemde verschijnsel dat sommige reuen verstokte Don Juans zijn en op zoek gaan naar loopse teefjes.

Gezondheidsproblemen

Zowel reuen als teven hebben zo hun eigen gezondheidsproblemen.
Teven kunnen onder andere problemen krijgen met de baarmoeder, borstkliertumoren, en haaruitval door hormoonstoringen.
Reuen daarentegen kunnen voorhuidontsteking krijgen, hetgeen gepaard gaat met uitvloeiing uit de penis, of prostaatproblemen.
Men kan echter niet stellen dat reuen meer of minder last van sexe-gebonden klachten hebben dan teven.

Conclusie

Naast uw persoonlijke keuze zult u zich dus af moeten vragen wat u met de hond wilt gaan ondernemen (training, fokken, etc).
Laat u goed voorlichten door de fokker over de beschikbare honden.
Ieder ras en iedere fok lijn kan verschillen !